Tiny Forest in Delft

De centrale Parkzone van de Schoemakerplantage krijgt door de ontwikkeling van de 2e fase; 'de Grasbuurt'  steeds meer betekenis. De waterpartij heeft inmiddels een fraaie landschappelijke vorm met een Tiny-Forest eiland. Het eiland is een aantrekkelijk onderdeel van de wandelroute rondom de waterpartij door het nieuwe park.

Tiny Forest in Parkzone Schoemakerplantage

Do you also want a Tiny Forest ?