Update Schoemaker Plantage

Voorbereidingen Grasbuurt en aanleg Schoemakerpark gestart!

Grasbuurt en Schoemakerpark

Sinds 2013 werkt LANDLAB aan de buitenruimte voor Schoemaker Plantage (AM development) in Delft. De nieuwe woonwijk bestaat uit twee buurten: de Klinkerbuurt en de Grasbuurt. Deze delen omsluiten een centraal parkdeel; ‘het Schoemakerpark’. De Klinkerbuurt wordt al enige jaren bewoond. Momenteel worden bouwvoorbereidingen getroffen voor de Grasbuurt en wordt het parkdeel landschappelijk gemodelleerd en bomen geplant. In het park ligt een eiland met IVN Tiny Forest dat hier te vinden is sinds 2018.

Want to hear more?