Tuin en Landschap schrijft over Leemkuilen

Voor degene die het gemist heeft, het vakblad Tuin en Landschap heeft een artikel geschreven over het project Leemkuilen.
 

Leemkuilen ladies

Leemkuilen

Het gaat om de reconstructie van voormalig steenfabriek D'n Oven, tot natuurgebied. Dit 4 ha grote gebied van Brabants Landschap is nu is omgevormd tot een speciale biotoop en sluit aan op omliggende natuurgebieden. Het fabriekslandschap wordt afgewisseld met struweel en poelen. Behalve natuurontwikkeling is het behouden van cultuurhistorie van deze plek ook erg belangrijk. Deze steenfabriek was meer dan honderd jaar lang van groot belang voor Udenhout en omgeving. Het ontwerp maakt het cultuurhistorische erfgoed zichtbaar en accentueert de grootsheid en de weidsheid van het landschap. De natuur vindt haar weg langs de overblijfselen van cultuurhistorische elementen, zoals betonnen vloeren, muurtjes en rails. Het beheer wordt gedaan op een natuurlijke manier, namelijk door de begrazing van Hollandse geiten die over het gebied dwalen. Zij behouden de openheid van het gebied. Het uiteindelijke resultaat is een weids, desolaat, maar aantrekkelijk landschap. 
  
Kijk zelf de weidsheid in vanaf het voormalig transformatiehuisje dat nu fungeert als uitkijkpunt! 

Link naar artikel: https://lnkd.in/eqhUSZqH

Interested in more cultural landscapes?