Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Terreinirichtingsplan De Cruquius 

een nieuw museumpaviljoen

Momenteel worden rondom het Gemaal en museum De Cruquius voorbereidingen getroffen voor het nieuwe museumpaviljoen. Hiermee komt er ook ruimte om over de geschiedenis en toekomst te vertellen van de Haarlemmermeer en het landschap. De tuin en het landschap rondom dit nieuwe museumpaviljoen is door LANDLAB ontworpen. Het plan voorziet in een ontspannen landschappelijke inpassing met respect voor bestaande te behouden bomen en de beleving van het landschap respecteert. Komend jaar zal fasegewijs met de groenaannemer en de enthousiaste tuinwerkgroep gewerkt worden aan de uitvoering van het plan waarin de interessante opgebouwde collectie stinzenplanten is opgenomen.

bezoek eens het Gemaal van Cruquius