STUDIO

Sinds 2003 bouwt LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur aan een breed oeuvre van projecten en studies in de buitenruimte. Het werk omvat alle schalen: van strategische plannen tot productontwerp, van landschap tot tuin.

LANDLAB's meerwaarde ligt in de integrale benadering van landschap, gebouw, buitenruimte en gebruik. Ontwerpideeën toetsen wij steeds opnieuw op ontwerpkwaliteit, functionaliteit, maakbaarheid, belevingswaarde en esthetiek wat leidt tot goed doordachte, conceptueel sterke ontwerpen. Daarbij overheerst steeds een realistische benadering, zowel in financiële, als in functionele zin. Door het werk steeds helder te communiceren naar en af te stemmen met bewoners, betrokkenen en professionals doorlopen we een soepel proces met een breed draagvlak voor de gemaakte keuzen. Indien ontwerp of proces daarom vragen zetten we vanuit ons brede netwerk aanvullende expertise en ondersteuning in. Op deze manier ontzorgen we onze opdrachtgevers.

LANDLAB ontwerpt vanuit de bestaande kwaliteiten van de plek in combinatie met het gewenste programma. Gebiedsgeschiedenis, gebruik, landschappelijke kenmerken, sfeer, wensen en eisen inspireren en sturen het ontwerpproces. In een zorgvuldige interpretatie van deze brede context zoeken wij naar elementen van verandering en continuïteit en naar ontwerpaanleidingen. In het ontwerp streven we er naar alle belangen - economisch, ecologisch en sociaal – in een zo ideaal mogelijk evenwicht te brengen. Samen met weloverwogen materiaalkeuzes, functionaliteit en ingebouwde flexibiliteit maakt dit onze plannen duurzaam en toekomstbestendig.