DEKRA HOOFDKANTOOR NL

Inrichtingsplan terrein Dekra IJsseloord Arnhem (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein)

In Nederland is Dekra al sinds vele jaren verbonden aan Arnhem als vestigingsplaats en ook wel bekend als Kema Keur. Na jaren van huisvesting op het Arnhems Buiten verhuist Dekra de activiteiten dit najaar naar IJsseloord 2. Het zeer gewaardeerde karakter van de aangrenzende uiterwaarden is bepalend geweest voor de beeldkwaliteit van het gebied als geheel. Het nieuwe terrein rondom de nieuwe testhal ligt direct onder aan het landmark van Arnhem met het zwarte hert.

Het terreinplan is ruimtelijk verdeeld door de nieuwe hal in 3 delen. Het functionele programma sluit praktisch aan op deze indeling. In het plan is zorgvuldig omgegaan met de aanwezige kwaliteiten van deze locatie.

Een gebogen muur van schanskorven versterkt de ruimtelijke structuur van het gebied. Hierdoor ontstaat een nieuwe dijk welk enerzijds het noodzakelijke parkeerveld aan het zicht onttrekt en anderzijds een prettig verblijfsklimaat creëert voor personeel. Aanvullende groene beplantingselementen zijn vanzelfsprekend onderdeel van de ontstane dijk.

Het centrale logistieke verhardingsvlak biedt naast een functionele invulling tevens ruimte voor balspel en activiteiten door het aanbrengen van verschillende markeringen.

Opdrachtgever: Dekra Arnhem
Ontwerp en uitvoering: 2013
Share |