POORTEN VAN DE STAD VENLO

In Venlo komen op verschillende nivo’s poorten die het groene imago van de stad versterken. Een belangrijke stimulans voor een snelle realisering van de poorten van Venlo is de Floriade die in 2012 zal plaatsvinden. Daarbij wil Venlo zich presenteren als een welkome stad, een groene stad en de poort van Nederland.
Het groene imago van de stad wordt in sterke mate bepaald door de landschappelijke ligging en de innovatieve Greenport met kassen, containers en tuinbouwkwekerijen. Dit blijken de richtinggevende thema’s voor de vormgeving van de poorten.

plan 2008
uitvoering 1e fase tot 2012Share |