BUSSUM GROEN CENTRUM

Bussum wil een groen en toekomstbestendig centrum. Om tot een gedragen centrumplan te komen zette de gemeente een intensief burgerparticipatie traject op met verschillende werkgroepen en een stuurgroep. LANDLAB verzorgde samen met de gemeente het participatietraject voor de werkgroep Groen. In een aantal avonden werden lezingen gehouden over groen in de stad, maakten we een wandeling door het centrum om de krachten en kansen te inventariseren en schetsen we samen aan een aantal extreme groene scenario’s voor de toekomst. Uiteindelijk combineerden we deze in ideeën in een ruimtelijke visie op het groen in het centrum van Bussum. Daarnaast vertaalden we de resultaten van de overige werkgroepen in kaartbeelden om het Centrumplan grafisch te ondersteunen. 
Share |