WILLEMSPLEIN ARNHEM

Een grote herinrichting van de singels rondom het oude centrum van de stad in aansluiting op het nieuwe toekomstige station maakt een gedegen deelontwerp voor het Willemsplein noodzakelijk waar regio en stadsbussen meer dan frequent halteren. In opdracht van de afdeling verkeer, gemeente Arnhem is er een maaiveld ontwerp gemaakt voor het Willemsplein waarbij ervoor gekozen is de bestaande bomen visueel zo sterk mogelijk te ondersteunen in het stedelijke geweld van verkeer, verlichting en bedrading (trolley). Brede in het werk gestorte betonranden met variabele breedten en hoogten verbijzonderen de centrale grasvlakken die temidden van rondrijdend verkeer groene rust uitstralen.


Share |