PARKPLAN HUIZE HET OOSTEN

Huize het Oosten is het landelijke centrum waar de oudere leden van de vrijmetselarij wonen en werken. Het biedt huisvesting en indien nodig verzorging aan de oudere vrijmetselaars, weefsters en hun betrekkingen. Nu de nieuwe appartementenblokken van TenBrasWestinga bijna voltooid zijn, is ook het terrein aan een opfrisbeurt toe.
LANDLAB maakte voor het gehele terrein een masterplan. Het plan handhaaft de structuur van het terrein en bouwt deze waar nodig uit of scherpt hem aan. Veel aandacht is er voor de wandeling. Met een uitgebreid padenpatroon nodigt het plan bewoners en bezoekers uit naar buiten te gaan en de benen te strekken. Het masterplan plan wordt gefaseerd uitgevoerd. De kleurrijke tuin rond de nieuwbouw is het afgelopen jaar uitgevoerd. 

In samen werking met Climmy Schneider

Opdrachtgever: Huize Het Oosten
Uitvoering fase 1: 2013-2014
Uitvoerder: De Enk Sport en Groen
Foto's: Jeroen Bosch

 
Share |