MASTERPLAN LANDGOED LARENSTEIN

Van Hall Larenstein, Helicon en Studio26 hebben de ambitie landgoed Larenstein door te ontwikkelen tot Kennislandgoed Larenstein. LANDLAB heeft het masterplan opgesteld om richting te geven aan deze ambitie en de daarbij horende vernieuwingen.

Het plan bindt letterlijk het landgoed samen tot één kennislandgoed en streeft ernaar de lokale kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Hierbij zijn de bestaande kwaliteiten als uitgangspunt genomen. 
Share |