MARIANUMPARK VENLO

Hoeveel bebouwing kan een in oorsprong prachtige kloostertuin hebben? In Venlo ligt een historisch park 'Het Marianumpark' op de stuwwal in de luwte van een klooster, een school, sportvelden, een kerk en enkele kleine woningen. Het park heeft een aantal prachtig historische elementen zoals een grotto en een zichtheuvel. De herontwikkeling van een schoolgebouw aan de rand van het park is aanleiding tot nadere visievorming voor toekomstige ontwikkelingen. Behoud door ontwikkeling is een mooi uitgangspunt in de studie die Landlab heeft verricht, maar behoud is onvoldoende, de visie toont tevens de extra kansen ter versterking van het park.

Share |