TRANSLOCI

Geen rotonde kunst maar een pleidooi voor een integrale benadering van kunsttoepassingen bij de inrichting van provinciale wegen. Transloci geeft voorbeelden van een op de 'genius loci' gebaseerde benadering waardoor ook infrastructuur een identiteitsdrager wordt en niet alleen een anoniem uniforme oplossing voor 'van A naar Beter'. Op deze wijze vallen het landschap, de historie, het nu en toekomstige transformaties prachtig samen.

Share |