DIEMERBOS

Maak van het Diemerbos een echt stadsbos!

 

Het poldergebied tussen Amsterdam Zuid-Oost, Diemen en Weesp is in de jaren 90 ingeplant als groene buffer bij de stad. Het bos is omgeven door infrastructuur, woonwijken en bedrijventerreinen en is in 20 jaar uitgegroeid tot een bos met weinig uitstraling. Om dit bos en 18 anderen aantrekkelijk te maken voor de stedeling is in 2007 het Recreatie-om-de-stad (RodS) programma gestart.

 

In opdracht van Staatsbosbeheer bestudeerde LANDLAB de noodzakelijke ingrepen om deze bossen te transformeren tot echte stadsbossen. Hieruit volgde 7 aanbevelingen:

1.   Maak RodS-gebieden bereikbaar

2.   Zorg voor een ‘warm welkom’, maak herkenbare entrees

3.   Geef het bos een eigen gezicht: ontwerp!

4.   Maak sterke verschillen en rijkdom en beleving

5.   Geef het bos een beeldmerk

6.   Zorg voor horeca in combinatie met spelen

7.   Verzorg de details

 

Op basis van deze aanbeveling maakte LANDLAB ontwerpen voor drie bossen: Waarderhout, Gagelbos en Diemerbos. Omdat het beleid werd stopgezet, is alleen het Diemerbos volledig gerealiseerd. De ingrepen hebben nu al effect. Het publiek weet de weg naar hun ‘nieuwe’ bos te vinden en brengen het tot leven.
Share |