DE GROLSE LINIE 1627 GROENLO

De Grolse Linie 1627, voorheen de Circumvallatielinie, is aangelegd in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. De linie is opgeworpen tijdens de verovering van Groenlo door prins Frederik Hendrik. De plattegrond van de oorspronkelijke aarden wal loopt op zo’n 2,5 km in een grote ring rond Groenlo, met een totale lengte van zo’n 15 km, soms zichtbaar, vaak onzichtbaar.

Wat de Grolse Linie 1627 uniek maakt is dat deze voor het grootste deel nog intact in de bodem aanwezig is. Het Beeldkwaliteitsplan voor de GrolseLinie 1627 maakt de historie zichtbaar en geeft een duidelijke richtlijn voor uiteenlopende initiatieven rondom het merk: ‘de Grolse Linie 1627’. Landlab doet zeer concrete voorstellen binnen verschillende ruimtelijke landschappelijke strategieën.
Share |