HOUTRAKPOLDER HAARLEMMERLIEDE

De Houtrakpolder maakt deel uit van een reeks groengebieden tussen Amsterdam en IJmuiden tot aan de zee.
De Houtrakpolder vormt in deze reeks de ontbrekende schakel. Zowel in het route netwerk als in het recreatief aanbod bied de polder kansen een meerwaarde te worden voor de reeds bestaande gebieden.
Hoewel de Houtrakpolder deels bebost is heeft het nog alle kenmerken van de oorspronkelijke droogmakerij. De strakke kavelstructuur met een maatverdeling van 150 x 450 m, het bebouwingslint met de erven, de smalle sloten en de twee tochten is nog geheel intact. Hier is nog de openheid, de ruimte met de vergezichten goed ervaarbaar. Het agrarisch karakter is nog zichtbaar.
Deze uitgesproken kenmerken vormen het uitgangspunt voor de planvorming en maken daarmee de Houtrakpolder tot een recreatie landschap met een eigen ‘gezicht’.

Opdrachtgevers: Dienst Landelijk Gebied | Staatsbosbeheer
Ontwerp: 2007-2011 
Share |