VELUWE TRANSFERIUM RHEDEN

In het kader van het Provinciale beleid om de verkeersdruk op de Veluwe te ontlasten, werden er zeven transferia rond het Nationaal Park Veluwezoom gepland.

De transferia vangen de bezoeker op en de clustering van voorzieningen zoals horeca, kortverblijf, informatie en educatie, goede parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, een intensief routenetwerk (wandelen, fiets, paardrijden) verleidt de bezoeker de auto te laten staan en al wandelend of fietsend de Veluwe te verkennen.

In het kader van dit beleid kreeg LANDLAB opdracht aan de zuidrand van Nationaal Park Veluwezoom het Veluwetransferium Rheden vorm te geven. Rheden was uitgekozen als transferium vanwege zijn voordelige ligging ten opzichte van het OV-netwerk en de snelweg.

In het transferium zijn de voorheen verspreid liggende voorzieningen uit de regio geclusterd, vernieuwd en uitgebreid. Een nieuw, landschappelijke ingepast routenetwerk vangt de automobilist vroeg op en leidt de bezoeker via een prettige routing naar het voorzieningen cluster. Het cluster is vormgegeven als een informeel erf. Op het erf staan een fietsverhuur, een VVV, het informatiecentrum van Natuurmonument, een natuurtuin van IVN en een brasserie.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Gemeente Rheden
Ontwerp: 2005 
Share |