LEEMKUILEN

De voormalige steenfabriek van Udenhout en het omliggende gebied ‘De Leemkuilen’ of ‘Leemputten’ hebben jaar en dag een prominente plaats ingenomen in het Udenhoutse leven van alledag. Al vanaf de Middeleeuwen werd hier op kleine schaal leem gewonnen; vanaf 1890 op grote schaal met de stichting van de steenfabriek. In 1967 kwam een einde aan de leemwinning en werd het terrein verworven door het Brabants Landschap. Het gebied werd natuur. Recent is ook de fabriek en het fabrieksterrein verworven door het Brabants Landschap.

De fabriek wordt gesloopt en het terrein ontwikkeld tot natuur. Bij deze transformatie zoekt het Brabants Landschap naar een manier om natuurontwikkeling samen te laten gaan met het behoud van de cultuurhistorische waarden in het gebied. Zo blijft de waardevolle industriële geschiedenis van het gebied en zijn betekenis voor Udenhout voortbestaan en krijgt de ‘natuur’ een extra dimensie. LANDLAB maakte voor het Brabants Landschap een inspiratieboek met daarin verschillende manieren waarop deze ambitie vorm kan krijgen.

Opdrachtgever: Brabants Landschap
Studie/ontwerp: 2013-2014 
Foto: Polleket: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leemputten_(Noord-Brabant)#/media/File:Leemkuilenven.jpg
Share |