CULTUURHISTORIE MEINERSWIJK

Meinerswijk heeft een rijke cultuurhistorie. Om deze zichtbaar en beleefbaar te maken is in het licht van het Uitvoeringsplan Stadsblokken-Meinerswijk aan ons team gevraagd hiernaar onderzoek te doen en ontwerpvoorstellen te maken. Dit leverde het document Cultuurhistorie Meinerswijk Verbeeld op. In het document komen te tijdslagen van de Romeinen, de IJssellinie, de steenfabricage, en de Praets aan bod, daarnaast worden suggesties gedaan voor het MW meubilair.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem; afdeling cultuurhistorie en erfgoed
Team: LANDLAB | DaF-architecten | MARC efgoed adviseurs
 

Zie ook: Castellum Meinerswijk

Share |