TENDER MAXIMABRUG

In het team van Dura Vermeer boog LANDLAB zich over de inpassing van de nieuwe Maximabrug en toeleidende wegen in Alphen aan den Rijn. Met de bouw van de brug gaat het bestaande landschap deels op de schop en maakt ruimte voor een nieuw landschap. Bij de vormgeving van dit nieuwe landschap hebben we gezocht naar manieren om brug en infrastructuur zo vanzelfsprekend mogelijk op te laten gaan in zijn omgeving en tegelijkertijd als herkenbaar element te laten functioneren. In het ontwerp is het bestaande landschap en de beleving daarvan, uitgangspunt en inspiratiebron bij het inpassen van brug, aanbruggen en infrastructuur. De ontwerpingrepen sluiten in maat en schaal steeds aan bij het grotere, omliggende landschap.Hoewel de omgeving op deze manier steeds van kleur verschiet, is het tracé herkenbaar als een samenhangend geheel door de continuïteit van grasbermen, grastaluds en verlichting.

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Team: Dura Vermeer, Hillebrand, BenthemCrouwel Architects, Movares
Ontwerp: 2014 
Share |