LANDEN GITTER

Sint-Gitterdal Landen: een intiem landschap met een groot verhaal

Het Sint Gitterdal is een landschappelijk idyllische plek met een eeuwenlange historie. Nog dagelijks herinneren de Sinte Gitter, de twee middeleeuwse mottes en de historische hoofdweg ons aan de rijke historie en de grote namen van stad en streek. In de visie staat het herinrichten van landschap en het ontsluiten en beleefbaar maken van de geschiedenis voorop. Het bestaande landschap en het kwetsbare archeologisch- en onroerend erfgoed zijn daarbij het uitgangspunt. Eenvoudige, doeltreffende en duurzame ingrepen laten de historie en het landschap weer spreken. In acht stappen wordt het bestaande landschap getransformeerd tot een leesbare, beheersbare en duurzame landschapsidylle. Aan deze stappen zijn een aantal interventies gekoppeld die ervoor zorgen dat de gestelde ambities behaald worden. Alle interventies zijn sober van aard en er op gericht de kernwaarden van de plek te versterken. Vaak bestaan ze slechts uit opruimen; soms voegen ze een nieuwe laag aan het landschap toe om de relicten te beschermen en het verhaal van de plek goed te kunnen vertellen. Hiervoor wordt een combinatie van kunst, ontwerp en augmented reality gebruikt. In het proces krijgen ook bewoners en bezoekers een plek: zij bepalen immers of het Sint-Gitterdal weer opgenomen wordt in het collectieve geheugen. Op deze manier krijgt het Sint-Gitterdal de kans zijn plaats in de geschiedenis van plek en streek weer opnieuw in te nemen.

Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester
Team: DaF-architecten | MARC Erfgoed Adviseurs
Share |