TENDER BUIJTENLAND VAN RHOON

Aanbesteding Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon, ten zuiden van Rotterdam, wordt ontwikkeld tot een 600ha groot open, aantrekkelijk en toegankelijk natuur- en recreatiegebied. De Provincie Zuid-Holland heeft de opgave dit gebied hiervoor in te richten op zich genomen. Via een aanbestedingsprocedure volgens de Europese aanbestedingsregels zocht de Provincie naar een geschikte landschapsarchitect voor deze opgave.

De combinatie LANDLAB-Ben Kuipers werd geselecteerd samen met vier andere kandidaten. Volgens LANDLAB-Ben Kuipers ligt de sleutel tot het slagen van de opgave in het inzetten en opschalen van de bestaande exploitatie in de verbrede landbouw in nauwe samenhang met de rijke cultuurhistorie en de geplande natuurontwikkeling. Op deze manier kan deze bijzondere vorm van stadslandbouw uitgroeien tot identiteitsdrager van het gebied. Het landschap blijft op zo een levend en werkend landschap.

De natuurontwikkeling sluit op deze gedachte aan. Het ‘produceren’ van natuur wordt zichtbaar en beleefbaar volgens het concept van de ‘natuurfabriek’. Geen ‘tabula rasa’ natuur dit keer, maar natuurontwikkeling gebaseerd op het landschap en zijn historie.

Volgens ons ligt in deze combinatie van stadslandbouw en ecological engineering een kans om een levend landschap te maken met regionale betekenis voor de bevolking en met authentieke kwaliteit waarin plattelandsondernemers in een samenwerkingsverband zorgen voor continuïteit in exploitatie en beheer.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Team: Ben Kuipers 
Share |