RADIO KOOTWIJK

Het zendstation Radio Kootwijk is een bijzondere plek. Hier gaan natuur en cultuur een bijzondere verbinding aan op een plek waar de beleving van de ruimte in al zijn betekenissen centraal staat. Met het verlies van de functie als zendstation herontwikkeld Staatsbosbeheer het terrein.

Samen met Staatsbosbeheer, de Rijksgebouwendienst, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de provincie en de betrokken gemeenten maakte LANDLAB een herontwikkelingsvisie voor Radio Kootwijk.

Uitgangspunt bij deze visie is om de bijzondere kwaliteiten van de plek te versterken en te behouden voor volgende generaties. Via inspirerende samenspraak met verschillende stakeholders is de basis gelegd voor de visie. Hierin is gesteld dat de programmering, activiteiten en aanleg ertoe moeten bijdragen dat Radio Kootwijk als geheel een internationale uitstraling en prestige krijgt. Het landschap en de ruimte zijn hierbij ‘unique selling-point’.

LANDLAB werkte deze ideeën verder uit in een ruimtelijke visie. In deze visie vormen de cultuur-historische, natuurlijke -en landschappelijke waarden het kader waarin ruimte is gemaakt voor een nieuwe culturele programmering.

Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Share |