GROENTRANSFERIUM HOLTEN

In het kader van het ‘Vliegwiel project A1’ heeft LANDLAB samen met Jeroen van Westen, Theo Reitsema en Sandra Schuit een studie gedaan naar de mogelijkheid voor het realiseren van een ‘groen transferium’ in Holten.

Het groen transferium moet de schakel worden tussen het lokale, trage netwerk van Holten; het regionale/nationale snelle netwerk van de N weg en het spoor; en de rustgevende natuur van de Holterberg. Al deze stromen, met hun verschillende eisen en wensen, komen samen in het groen transferium. Een voorziening die veel meer moet zijn dan een parkeerplek met horeca- en informatievoorziening.

Het plan ziet het groen transferium als een kans; een katalysator in de relatie tussen Holten en zijn fraaie landschappelijke Holterberg. In het plan wordt de relatie tussen Holten en de Holterberg hersteld om de berg weer voelbaar te maken tot in het dorpscentrum. De verschillende verkeerstromen worden ontvlecht en zo georganiseerd dat het landschap en de beleving daarvan voorop komen te staan. Om dit te bereiken biedt het plan ruimtelijke en functionele oplossingen voor de herstructurering van het industriegebied de Kol envoor de logistieke organisatie van verkeers- en bezoekersstromen, parkeerplekken en snelle, aantrekkelijke verbindingen vanuit het dorp. Dit alles landschappelijk ingepast om de groene relatie tussen dorp en berg te onderstrepen.

De opgave voor dit groentransferium was onderdeel van een meervoudige studieopdracht. Onze integrale aanpak deed het projectteam besluiten door te gaan met de uitwerking van deze visie.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel, Gemeente Rijssen-Holten
Projectteam: Jeroen van Westen, Reitsema and partners Architects, Sandra Schuit
Ontwerp: 2010 
Share |