VRIJDENKERS

Vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ordening.

In begin 2013 heeft de stichting Bas Maters een symposium georganiseerd waarbij de integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen in een hernieuwde belangstelling staat. Het symposium schenkt aandacht aan lopende projecten en actuele initiatieven die juist in deze tijd van crisis en heroriëntatie in de belangstelling staan.

Voor het onderdeel ‘Room with a View’ zijn een aantal illustraties vervaardigd en presentaties voorbereid op basis van 3 casussen in de provincie Gelderland; Rijnstrangen, Hoorn Gelderland en Varsseveld. Deze illustraties komen voort uit verschillende workshops met vrijdenkers uit de ruimtelijke ordening tezamen met verschillende verantwoordelijke provinciale en rijks- instellingen, inwoners en betrokkenen.

In opdracht van stichting Bas Maters mede mogelijk gemaakt door; Stimuleringsfonds creatieve industrie, provincie Gelderland en Overijssel en prins Bernhard cultuurfonds. 2013
Share |