BEATRIXPARK ALMERE

Kwaliteitsverbetering Beatrixpark Almere was het achterliggende doel van de herinrichting van het Beatrixpark. Samen met A. Nauta (B+B) hebben wij gewerkt aan het ontwerp en de deeluitwerkingen voor het park. In de zomer van 1997 liet de bevolking van Almere haar stem horen over wat er met het Beatrixpark zou moeten gebeuren. Deze bewonersparticipatie was in 1997 een noviteit en heeft geleid tot een breed gedragen plan. Het inbrengen van ruimte en lucht en het vergroten van watervlakken heeft het park veel goed gedaan. De sociale veiligheid is toegenomen mede door het inrichten van verschillende 'speel' en 'geniet' plekken in het park.
Share |