MEIHORST DUKENBURG

Samen met BARCODE Architects en Hendriksen Bouw maakte LANDLAB een herontwikkelingsplan voor Winkelcentrum Dukenburg. Het huidige winkelcentrum is een typisch product uit de jaren '80 van de vorige eeuw en doet zeer gedateerd aan. Een nieuw bouwprogramma met winkels en wonen, met behoud van huidige functies van zwembad en kerk, maakt herontwikkeling van dit buurtcentrum mogelijk.

Het plan omvat nieuwe vervangende winkelruimtes voor bestaande winkels, parkeergelegenheid voor bewoners en publiek en ruimte voor de weekmarkt. De nieuwe stedebouwkundige positie van de bouwblokken creëert een pleinwand en een prettige ruimtelijke geleding tussen de verschillende bestaande bouwvolumes. Het nieuwe plein zal voornamelijk als parkeerruimte gebruikt worden, maar biedt ook ruimte voor buurtevenementen en markt. Speciale masten met treillage en beplantingen en hangende verlichting zullen het plein een groen karakter geven.

De totale herinrichting geeft het centrum een overzichtelijk prettige verblijfsruimte met goede verbindingen tot de omliggende wijk. In de bouwblokken komen verschillende thematische ingerichte tuin patio's.

Opdrachtgever Hendriksen Bouw
Team: LANDLAB | BARCODE Architects | Hendriksen Bouw
Ontwerp: 2011 
Uitvoering: niet gerealiseerd 
Share |