MARKET GARDEN

Al enige tijd verbazen wij ons over de staat van het Coberco terrein. Zelfs ná de op niets uitgelopen ontwikkelplannen ligt het er sinds 1999, na afbraak van de oude productiehallen onveranderd bij. En dat op zo’n plek! Een plek met een rijke historie, dicht bij het centrum, de aanlanding van de iconische John Frostbrug: het zuidelijke welkom van de Arnhemse binnenstad. Het terrein verdient een goede invulling, ook tijdelijk, in afwachting van de nieuwbouw die maar niet komen wil.

De ingrediënten hiervoor groeien geduldig achter de hekken. Overal zijn planten, struiken en bomen spontaan opgekomen. Het gebied is een groene oase in wording. Het hoeft alleen geopend te worden voor publiek. Een mooi hek, een paar paden en een goed café, meer is niet nodig. Het heet Market Garden, naar de campagne in WOII, waar deze plek een belangrijk slagveld vormde. Een pop-up-café in het trappenhuis zorgt voor een hapje en een drankje. Nieuwe lofts en ateliers activeren daarna de plek.

In het centrale gebouw met schoorsteen, komt het nieuwe Airborne Informatiecentrum met Airborne Experience. Het staat in een groot veld klaprozen; poppies. Zij herinneren ons aan de slachtoffers die hier vielen. Ze zijn ingezaaid of juist permanent aanwezig als (artificieel) kunstwerk. De huidige gedachten voor het informatiecentrum gaan uit naar een verbouwing van voormalig restaurant Humphreys/De Hoeksteen.

Waarom niet twee vliegen in één klap slaan? Twee plannen die elkaar versterken én de geschiedenis, die vele buitenlandse gasten naar Arnhem trekt, een waardige plek geven, dicht bij de brug waar het allemaal om draaide.

Team: LANDLAB
Ontwerp: mei 2016
Status: er groeien klaprozen
Share |