MARITIEM PARK ANTWERPEN

Op het Droogsdokkeneiland realiseert Antwerpen het Droogdokkenpark met daarin het Maritiem Museum. De plek met zijn havengebouwen, droogdokken en kaaien leent zich uitstekend om het rijke maritieme verleden van Antwerpen te vertellen. De site, gebouw en buitenruimte, wordt getransformeerd tot een actief belevingsmuseum. In het museum worden verschillende collecties samengebracht en wordt er actief gewerkt aan het herstel van het maritieme erfgoed. Het Maritiem Museum is een volgende stap in de culturele as van het MAS en het Red Star Line Museum.

DOKteam LANDLAB - Stramien - Antwerpen Averechts is gevraagd een visie te maken op de transformatie van het gebied. De visie omvat zowel het opstellen van een concreet masterplan voor de buitenruimte, als het actief vormgeven van het proces om daartoe te komen. Het inventariseren, samenbrengen en stroomlijnen van bottom-up initiatieven, het zoeken naar exploitatiekansen en het aftasten van de markt horen tot de opgave. Tezamen laten zij de dokken weer spreken.

Opdrachtgever: Stad Antwerpen | AG VESPA
Team: LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur, Stramien: architectuur en ruimtelijke planning CVBA, Antwerpen Averechts – Expeditie de Stad
Ontwerp: 2016
Competitie
Share |