HET PLATFORM UTRECHT CS

Voor MicroCity het PLATFORM, het Zuidgebouw in het stationsgebied van Utrecht, ontwerpt LANDLAB i.s.m. Venhoeven CS architecture + urbanism een viertal daktuinen en het gevelgroen. Concept is een MicroLandscape, een landschappelijke doorsnede van de provincie Utrecht: van uiterwaarden-boomgaarden via landgoed-bos naar heidevelden op de Heuvelrug. Realisatie staat gepland in 2019. 

 Share |