SLUISKWARTIER

In 2015 is gestart met de herinrichting van het Pothoofd en de sloop van de aan- en uitbouwen van het Ten Zijthoff complex. Een lokaal initiatiefvoorstel zette volledige sloop tbv parkeren in het gebied op pauze. In plaats daarvan gaf Gemeente Deventer LANDLAB i.s.m. TenBrasWestinga opdracht twee nieuwe scenario’s te maken voor een invulling van het Sluiskwartier, naast het vastgestelde Uitvoeringskader. 

Deze scenario’s richten zich op zorgvuldig behoud en renovatie danwel inpassing van de bestaande bouw in het Sluiskwartier. Daarbij wordt rekening gehouden met de wens parkeergelegenheid in het gebied te houden en ruimtelijke kwaliteit na te streven. 

In een sessies met betrokkenen (bewoners, historische verenigingen, ondernemers) zijn samen wensen onderzocht en geschetst. Deze informatie heeft het team vertaald naar een matrix die de mogelijke ontwikkelingen in het Sluiskwartier inzichtelijk maakt. 

Uitgangspunten voor alle scenario’s zijn: het IJsselfront versterken; de oude sluis en verlengde daarvan integreren; een groene zoom aan de noordzijde; aaneengesloten groene ruimte (geen versnippering) naar Raambuurt; plek bieden aan autoluwe binnenstad; dwarsverbindingen maken; stadsverbindingen; zicht op Lebuïnus houden. 

Gekozen is voor scenario Behoud & Nieuwbouw. Dit scenario conserveert de meest waardevolle, cultuurhistorisch interessantste panden aan het Pothoofd. Het front wordt aangevuld met nieuwe ‘werkhuizen’, in korrel vergelijkbaar met de huidige en historische bebouwing; programma is een combinatie van wonen&werken. Met de nieuwbouw wordt de achterzijde getransformeerd tot (stedelijk) erf. Via dit erf hebben bewoners toegang tot hun woningen, en ontstaat ruimte voor (informele) activiteiten in de plint. Parkeren voor bewoners gebeurt ondergronds, voor bezoekers is parkeerruimte in de lijn van de voormalige sluis. Dit vormt tevens tussenzone/scheiding van het stedelijk erf en de lommerrijke ruimte rondom het Tenzijthoff-complex. 

De vervolgstap herstelt  de oude sluis in ere. Stap 3 transformeert het binnengebied tot waarlijk ‘Sluiskwartier’, met water aan beide zijdes van de sluis. Een stenen kade begrenst het stedelijk erf, een flauwe begroeide oever is onderdeel van de groene zoom. Aan de stadszijde vormt een pleintje de schakel tussen erf, water en groengebied. De trappartij, gunstig gelegen in de zon, nodigt uit tot verblijf en gebruik van zowel dit voorpleintje als het water. Langs de kade is ruimte voor (kort) parkeren, bewoners gebruiken de gebouwde parkeervoorziening onder het nieuwe blok.

De scenario’s voor het Sluiskwartier zijn onlosmakelijk verbonden met de situatie van de Brinkgarage. Deze wordt omgevormd tot permanente oplossing. Om de garage beter te benutten én de aansluiting met het Sluiskwartier te verbeteren, zijn een aantal opties van aanpassingen verkend. Bovendien bevatten alle drie de scenario’s de mogelijkheid door te groeien naar een stadshaven.


opdrachtgever: Gemeente Deventer
team: LANDLAB en TenBrasWestinga
ontwerp: 2016
status: scenario geselecteerd

 Share |