SLUISKWARTIER DEVENTER

Het Sluiskwartier ligt op een mooie locatie naast het centrum van Deventer aan de IJssel. Om het gebied beter bij de binnenstad te betrekken, heeft Jo Coenen in 2012 een toekomstvisie opgesteld. Gezien de omvang en complexiteit van deze visie gaat het realiseren ervan in zogenaamde 'tussentijdelijke' fases.

Gebaseerd op het document 'Ondertussen in het Sluiskwartier: uitvoeringskader voor tussentijdelijkheid' maakte LANDLAB schetsvoorstellen voor twee tussentijdelijke fases. Bij deze voorstellen is de inrichting van het terrein, de verbinding met de stad via de parkeergarage en het alignement en profiel van het Pothoofd meegenomen.

In het ontwerp is er naar gestreefd om, ondanks het stevige parkeerprogramma, zoveel mogelijk in te spelen op de ruimtelijke structuur en de historie van het gebied. Waar vroeger de sluis lag, zullen straks auto's staan. De ruimte is hier open om zo de historische zichtlijn op de toren van de Lebuïnuskerk te herstellen. Aan de Pothoofd-zijde streven we ernaar de continuiteit van de gevellijn zo goed mogelijk in stand te houden, ook als hier de panden gesloopt worden. Aan de zijde van het voormalige Ten Zijthoff complex ontstaat een prettige groene ruimte als buffer tussen de wijk en het parkeerterrein én als verblijfsplek voor de buurt. De verbinding met het centrum is voorgesteld als een loper door de parkeergarage waarlangs vitrines komen die het verhaal van de plek vertellen.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Ontwerp: 2015
Uitvoering: start zomer 2015

Historische beelden: deventerinbeeld.nl
Share |