SCHOEMAKER PLANTAGE

Het voormalige TNO complex aan de Schoemakerlaan in Delft wordt door AM wonen en Staedion herontwikkeld tot een woongebied. Dick van Gameren en LANDLAB stelden hiervoor een Beeldkwaliteitsplan op. Het plan geeft richting en inspiratie voor de vormgeving en materialisering van het maaiveld en doet concreet voorstellen voor de inrichting van straten, pleinen, water, oevers en het centrale park. Het vormt zo de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen.

Het wensbeeld bij de vormgeving van de Professor Schoemaker Plantage is die van een plantage: een lommerrijke wereld van bijzondere bomen. Het rijke aanbod van soorten bomen geeft deze wereld een herkenbaar karakter. In deze wereld liggen verschillende woonsferen. Deze worden zowel door de stedenbouwkundige inrichting als door de inrichting van de buitenruimte gevormd. De buitenruimte versterkt hierbij het beeld van de architectuur en vice versa. Tezamen zorgen zij voor een krachtig en groen beeld.

Opdrachtgever: AM wonen en Staedion
Oppervlak: 17 hectare (in afwachting van verdere ontwikkeling)
Team: LANDLAB | Dick van Gameren 

 Share |