NXP KCG GELDERLAND

In net najaar van 2013 is LANDLAB door het KCG Gelderland [stichting Kunst en Cultuur Gelderland] gevraagd meet te doen aan de Business Troika Gelderland met de vraag mee te denken over de inrichting van de NXP campus te Nijmegen. Het terrein van de NXP [ bekend om zijn blauwe kathedraal] is enkele jaren geleden opnieuw in de picture gekomen bij de ontwikkeling van de 52 ͦ van Meccano architecten. Deze ontwikkeling was de start van de herinrichting van het aansluitende gebied van de NTC [Novio Tech Campus] waarin naast NXP o.a. de Radboud universiteit ook de gemeente Nijmegen partner is in de verder ontwikkeling. NXP wil de eigen terreinen meer uitstraling en identiteit geven door een totaalvisie te ontwikkelen welke gefaseerd kan worden uitgevoerd. Op basis van het campusprincipe is hiervoor een plan ontwikkeld voor het terrein, de architectuur, het meubilair en de kunstuitingen. Op basis van de voorstellen wordt er momenteel gewerkt aan de verdere uitwerkingen tot op detailniveau.

Opdrachtgever: KCG en NXP
Share |