NATUURPOORTEN NOORD-BRABANT

De provincie Brabant maakt een netwerk van Natuurpoorten. De poorten moeten hét startpunt worden om de natuur te ontdekken. Ze liggen in een prachtige, groene omgeving, hebben een horeca, sluiten aan op het fiets- en wandelroutenetwerk, bieden informatie over natuur en cultuurhistorie en hebben goede parkeervoorzieningen. Bovendien voldoet een Natuurpoort aan een aantal kwaliteitscriteria. In 2015 zal het netwerk zo'n 30 locaties beslaan.

LANDLAB bewaakt de kwaliteitscriteria en helpt, in opdracht van Vrijetijdshuis Brabant, bij het reorganiseren van de Natuurpoorten. Per locatie geeft het in samenspraak met de lokale ondernemer en gemeente een advies voor de totale inrichting, inclusief routing, logistiek, parkeren en informatievoorziening. Daarbij wordt steeds gestreefd naar een heldere, consistente en aantrekkelijke inrichting die recht doet aan de plek en het landschap. Het ontborden van het landschap is daarbij een belangrijke doelstelling. 

Opdrachtgever: Vrijetijdshuis Brabant
Share |